OLD Photos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Other Photos):  Parque Gonçalo Eanes Abreu

(Other Photos):  Mestre Carolino

(Our Photos):  Café Peninsular


(Other Photos):  Artilheiros de 1979

(Other Photos):  Jornal Cata-Vento (1960)

(Other Photos):  Rancho Paroquial (1960)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -