ORIGINAL PHOTOS OF VILLAGE OF CASTELO DE VIDE, PÓVOA E MEADAS, PORTUGAL & OTHER COUNTRIES...

1 Photo: OLD PHOTOS / Rancho Paroquial 1960, Castelo de Vide, Portugal

OLD%20PHOTOS  CASTELO%20DE%20VIDE  HOMEPAGE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

This photos below are not original of Castelo de Vide blog, fount:
Manuel Sequeira, Facebook
 
OLD PHOTOS / Rancho Paroquial 1960, Castelo de Vide, Portugal